Medlem av Norgeseliten logo

 1. Hjem
 2. Lokale tjenester
 3. Elektro og automasjon bedrift
 1. Hjem
 2. Lokale tjenester
 3. Elektro og automasjon bedrift

Prosjektering

Vi tilbyr rådgivnings- og prosjekteringstjenester med hovedvekt på tekniske installasjoner.

Vi har erfaring fra planlegging og prosjektering av store og små prosjekter innen både nybygg og rehabilitering / ombygging. Vi utfører en mengde oppdrag for både private og offentlige byggherrer. Oppdragene omfatter både singelfaglige og tverrfaglige prosjekter. Vår helhetlige vurdering sikrer våre kunder gode økonomiske og fleksible tekniske anlegg i sine bygg. Vi kan medvirke i alle faser av et prosjekt – studier, skisseprosjekt, forprosjekt, anskaffelsesprosess, detaljprosjekter, oppfølging under utførelse, oppstart og igangsettelse av anlegg.

Belysning utendørs

Ved planlegging av utendørs belysning, må en ta hensyn til flere forhold. Anlegget må være funksjonelt, energieffektivt og ivareta sikkerhetsmessige behov. Belysningen bør også gi uteområdene et estetisk løft. Med moderne lysstyring får du både en energiøkonomisk og visuell god løsning. Vi leverer produkter som er utviklet for kostnadseffektiv montering samt effektiv drift og vedlikehold.

Belysning innendørs

Ulike bygninger krever ulike belysningstekniske løsninger. Å planlegge en optimal totalløsning for et bygg byr på en rekke utfordringer. En moderne løsning bør være både fleksibel og intelligent. Riktig og godt arbeidslys er en forutsetning for en god arbeidsplass. Elmo kan levere totalløsninger for både enkle og komplekse anlegg.Elmo kan levere anlegg til:

 • Kontorbygg
 • Skole- og undervisningsbygg
 • Industriløsninger
 • Løsninger for helsesektoren
 • Butikkbelysning
 • Varme

Undersøkelser viser at energiforbruket til romoppvarming kan reduseres med 25 prosent ved dag- og nattsenking. For industribygg som ikke er i bruk på natt helg og ferietid, kan besparelsen fort bli 40- 50 prosent. Vi leverer et bredt sortiment av oppvarmingsløsninger tilpasset ditt behov.

Internkontroll

Forskrift om internkontroll gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten plikter å organisere tiltak slik at myndighetens krav overholdes. Forskrift om internkontroll innebærer at virksomhetens leder står ansvarlig for at det elektriske anlegget inklusiv nødlys og brannvarslingsutstyr er sjekket og verifisert. Ved internkontroll-avtale med Elmo går vi årlig gjennom anlegget. Vi benytter dataverktøyet Elipse for en skjematisk gjennomgang og dokumentasjon av kontrollen. Dermed kan vi enkelt gi våre kunder webtilgang til våre rapporter og annen bakgrunnsdata for hvert enkelt bygg /objekt dersom det er ønskelig. Etter endt kontroll utarbeides en rapport som påviser eventuelle mangler som må utbedres og tilhørende tiltaksplan. I tillegg til å tilfredsstille myndighetens krav kan også internkontroll (IK) gi positive gevinster med tanke på økt personsikkerhet, mer effektiv produksjon, færre driftsstopp, redusert energiforbruk og sist men ikke minst reduserte vedlikeholdskostnader. Vi kan også bidra til å utarbeide en vedlikeholdsplan der en del av IK-oppgavene kan utføres av egne ansatte i henhold til utarbeidede kontrollister

Byggautomasjon

Byggautomasjon er systemer for styring, regulering og overvåkning av tekniske anlegg i bygg. Elmo er en sertifisert Solution Partner av Siemens AS, og har kompetanse på prosjektering, programmering, installasjon, idriftsettelse og vedlikehold av Simens Desigo SD systemer. Vi har også betydelig kompetanse på prosjektering og drift av KNX (EIB) systemer for styring av tekniske installasjoner. Det er økte krav til oppfølging og kvalitetssikring av tekniske anlegg, spesielt med hensyn til energiforbruk og inneklima. Ved å ta i bruk byggautomasjon kan du som byggherre oppnå en bedring av:

 • inneklima/innemiljø
 • energiforbruk
 • leiekostnader
 • sikkerhet

 

This site uses cookies. For more information click here.