Medlem av Norgeseliten logo

  1. Hjem
  2. Lokale tjenester
  3. Maritim elektro og automasjon
  1. Hjem
  2. Lokale tjenester
  3. Maritim elektro og automasjon

Nybygg og service skip

Maritim avdeling har gjennom lang erfaring og i samarbeid med ulike verft i regionen, opparbeidet seg en solid og bred kompetanse innen installasjon og service på skip. Avdelingen står for prosjektering, prosjektledelse og installasjon, det være seg både små båter til store og avanserte fartøy som offshorefartøy og tankbåter. Vi utfører også service på skip i nærområdet og ellers i inn- og utland.

Offshorekraner og vinsjer

Elmo har hatt en solid posisjon innen offshore helt siden Stålprodukter AS i Molde startet med kranproduksjon. En stabil arbeidsstokk har i årenes løp opparbeidet seg spisskompetanse på kran og vinsj. I samarbeider med flere utstyrsprodusenter til offshoreindustrien som har hjemmekontor i Møre og Romsdal.

Reiseoppdrag offshore

Maritim avdeling består i alt av ca. 20 mann som reiser på serviceoppdrag verden over. Kraner og skip med Elmo-installasjoner befinner seg over hele kloden. Men Elmo har også serviceoppdrag til maritim og offshore i nærområdet i Møre og Romsdalsregionen. Samtlige ansatte har kompetanse på ex-installasjoner. Vi har også personell med kompetanse innen tilkomstteknikk og fiber. Vi utfører også produksjonsoppfølging ved verft og fabrikker i utlandet.

Tavlebygging

Tavleverkstedet utvikler og produserer elektriske systemløsninger til skip, offshore og landmarkedet. Avdelingen har bred kompetanse innen utvikling, konstruksjon og bygging av ulike produkter til både skipsindustrien og til landbaserte installasjoner.

 

This site uses cookies. For more information click here.