Våre ansatte

Svakstrøm

Rune Lillevik

Prosjektleder lås og beslag

Frank Bjerkestrand

Salg og serviceleder lås og beslag

Rune Nøsen

Avdelingsleder svakstrøm

Anne Siri Sørlie

Serviceleder svakstrøm

Service

Robert Hansen

Avdelingsleder service og faglig ansvarlig elektro

Einar Hoff Warvik

Serviceleder

Werner Abrahamsen

Serviceleder

Thomas Tornes

Varmepumper

Prosjekt

Jan Kolbjørn Husøy

Avdelingsleder

Robert Løvik

Prosjektleder

Geir Tor Mauseth

Prosjektingeniør

Petter Solheim

Prosjektleder

Roger Øien

Prosjektkoordinator

Øyvind Bugge

Prosjektleder automasjon

Frank Roger Berg

Prosjektleder

Tillitsvalgte

Svein Inge Olsen

Hovedtillitsvalgt

Administrasjon

Joar Indergård

Daglig leder

Ellen Bolsø Engelund

HMS - og personalleder

Anita Øyen Halås

KS- og regnskapsansvarlig

Sertifikater