Maritim elektro og automasjon

Maritim elektro

Vi har kompetansen dersom du trenger en maritim elektriker på disse områdene:

Nybygg og service skip

Maritim avdeling har gjennom lang erfaring på maritim elektro og maritim elektronikk i samarbeid med ulike verft i regionen, opparbeidet seg en solid og bred kompetanse innen installasjon og service på skip. Avdelingen står for prosjektering, prosjektledelse og installasjon, det være seg både små båter til store og avanserte fartøy som offshorefartøy og tankbåter. Vi utfører også service på skip i nærområdet og ellers i inn- og utland.

Offshorekraner og vinsjer

Elmo har hatt en solid posisjon innen offshore helt siden Stålprodukter AS i Molde startet med kranproduksjon. En stabil arbeidsstokk har i årenes løp opparbeidet seg spisskompetanse på kran og vinsj. Vi samarbeider med flere utstyrsprodusenter til offshoreindustrien som er hjemmehørende i Møre og Romsdal.
Vi utfører serviceoppdrag til maritim og offshorenæringen og har ansatte med lang erfaring ogk ompetanse på ex-installasjoner.

Tavlebygging

Tavleverkstedet utvikler og produserer elektriske systemløsninger til skip, offshore og landmarkedet. Avdelingen har bred kompetanse innen utvikling, konstruksjon og bygging av ulike produkter til både skipsindustrien og til landbaserte installasjoner.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon ta kontakt.

Kontakt oss

Sertifikater