Molde Konferansesenter Sion

 • Om kunden

  Oppdragsgiver:
  Angvik Grytnes Entreprenør AS

  Størrelse:
  Ca. 2 500 m2

  Adresse:
  Kometvegen 7, 6419 Molde

  Type bygg/anlegg:
  Møtesaler-/rom, kafe, kjøkken, kontor, galleri, barne- og ungdomsavdeling, garderober mm.

  Tjenesteområder:
  Prosjektering, BIM-modulering, ITB, elektro, data, alarm og sikkerhet, adgangskontroll og automasjon.

  Byggeår: 
  2019 – 2020

  Entreprisetype:
  Totalunderentreprise NS 8417

ELMO Teknikk AS leverte alt av elektroinstallasjoner ved Molde Konferansesenter, som er en ombygging av tidligere bilforretning (Slatlem) på Kviltorp. Arbeidet ble påbegynt høsten 2019 og ferdigstilt i oktober 2020.

Sertifikater