Nordskogvegen 2

 • Om kunden

  Oppdragsgiver:
  Strandgata 10 AS v/Knut Hungnes

  Størrelse:
  Ca. 1 500 m2

  Adresse:
  Nordskogvegen 2, 6412 Molde

  Type bygg/anlegg:
  12 leiligheter i to seksjoner (nord/sør) m/fellesanlegg. Tilvalg for sluttkunde.

  Tjenesteområder:
  Prosjektering, elektro, brann, elbilladestasjoner

  Byggeår: 
  2020 – 2021

  Entreprisetype:
  Totalunderentreprise NS 8407

ELMO Teknikk AS ble valgt som leverandør av elektrotekniske installasjoner ved 6 + 6 leiligheter i Nordskogvegen 2, Molde. Arbeidet ble iverksatt vinteren 2020 og ferdigstilt i høsten 2021.

Sertifikater