Nye kontorlokaler til UDIR i Fabrikkvegen 13

Oppdragsgiver:
Fabrikkvegen 13 AS v/HR Prosjekt AS

Størrelse:
Ca. 1 300 m2

Adresse:
Fabrikkvegen 13, 6415 Molde

Type bygg/anlegg:
Kontor, møte-/kursrom, kantine/kjøkken, lager/arkiv, trenings- og velferdsrom, teknisk rom mv.

Tjenesteområder:
Prosjektering, BIM-modulering, elektro, tele/data, brannalarm, automasjon, lås og sikkerhet

Byggeår: 
2021

Prosjektleder (ELMO): 
Øyvind Bugge

Entreprisetype:
Totalentreprise NS 8407

ELMO Teknikk AS ble valgt som installatør av elektro- og automasjonsleveranser ved Undervisningsdirektoratets nye kontorlokaler i Fabrikkvegen 13, Molde.  Byggherreombud var HR Prosjekt AS v/Per Erik Silseth. Arbeidet ble iverksatt sommeren 2021 og ferdigstilt ila. 3 måneders byggetid i november samme år.

Sertifikater