Åpenhetsloven i ELMO Teknikk AS

Fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og arbeidsforhold, samt sikre allmennhetens tilgang på informasjon.

ELMO Teknikk AS plikter å redegjøre for selskapets aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven. Allmennheten skal i denne redegjørelsen få innsyn i selskapets arbeid for å motvirke negative konsekvenser tilknyttet grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i ELMOs verdikjede.

Du finner ELMOs redegjørelse her: Redegjørelse iht. Åpenhetsloven

Sertifikater