Boligblokk ved Røysan i Molde

Oppdragsgiver:
Planor Bolig AS

Størrelse:
Leiligheter på 57 – 154 m2, totalt ca. 2 412 m2 (BRA)

Adresse:
Bjørnstjerne Bjørnsonveg 27 – 29, 6412 Molde

Type bygg/anlegg:
18 stk. selveierleiligheter i boligsameie ved Røysan i Molde

Tjenesteområder:
Prosjektering,  elektro, tele/data, brannalarm, porttelefoni mm.

Byggeår: 
2021 – 2022

Prosjektleder (ELMO): 
Petter Solheim

Entreprisetype:
Totalentreprise NS 8407

ELMO Teknikk AS ble valgt som installatør av elektroleveranser ved Planor AS‘ nye boligblokk ved Bjørnstjerne Bjørnsonveg 27 – 29 i Molde. Arbeidet ble iverksatt høsten 2021 og ferdigstilt i november 2022.

Sertifikater