RA1 – Cap Clara

 • Om kunden

  Oppdragsgiver:
  Molde Vann og avløp KF, samt Nordic Water Products AS på prosessanlegg

  Størrelse:
  Ca. 1 150 m2

  Adresse:
  Mekvorpvegen 16, 6411 Molde

  Type bygg/anlegg:
  Anlegg for behandling av avløpsvann for Molde Sentrum vest inkl. kabling til prosessanlegget.

  Tjenesteområder:
  Elektro, tele, alarm og sikkerhet, automasjon

  Byggeår: 
  2020 – 2021

  Entreprisetype:
  Norsk bygge- og anleggskontrakt, NS 8405:2008 og totalunderentreprise NS 8417 (prosessanlegg)

ELMO Teknikk AS ble valgt som installatør av elektrotekniske anlegg ved Molde kommunes nye avløpsrenseanlegg for inntil 15 000 Pe ved Cap Clara. Arbeidet ble påbegynt november 2019 og ferdigstilt i februar 2021.

Sertifikater