IKT-sikkerhet i din bedrift

ELMO tilbyr systemer innen brannvarsling fra Elotec, Autronica og Siemens.

Adgangskontroll

Adgangskontroll er en fellesbetegnelse for alle automatiserte systemer som har som formål å kontrollere individers adgang til avgrensede områder.

Dette fungerer vanligvis ved at personen saom skal ha adgang til et område autentiserer seg, normalt ved å benytte et adgangskort mot en kortleser og taster en personlig kode. Gyldig autentisering gir tilgang, normalt ved å låse opp, åpne døren, porten eller bommen, og personen slipper inn i området.

Vanlige bruksområder for adgangskontroll er flyplasser, sykehus, havneterminaler, kontorbygg og hoteller. Adgangskontroll benyttes ikke kun til vanlige dører, men også til porter, heiser og sluser.

ELMO tilbyr systemer innen adgangskontroll fra RCO og Salto, og brannvarsling fra Elotec og Autronica og Siemens.

Brannvarsling

Skulle det begynne å brenne, er det godt å være forberedt. Brannvarslings- og nødlysanlegg er noe av det viktigste du kan gjøre for å være forberedt dersom uhellet først skulle være ute. Med enkle grep kan du redde liv hvis du trenger evakuering av ditt bygg ved brann eller andre nødsituasjoner.

Kabling

Tele- og data nett: Vi leverer kabling i næringsbygg for tele og data. I dag benyttes som regel materiell i kategori 6 og 6a. Det vil si at overføringshastigheten på kabelen er henholdsvis 250MHZ og 500 MHZ. Alle punkt installeres iht. standarden EN 50172/EN 50173 og testes med kategori 6 tester.

Fiber: Vi leverer fiberløsninger med både multimodus og singelmodus fibekabel. I hovedsak utfører vi skjøting ved bruk av Corning skjøtemaskin og Pigtales.

Brannvarslingsanlegg

For at et brannvarslingsanlegg skal være lovlig i Norge må de oppfylle myndighetenes krav for kvalitet, sikkerhet og funksjon. Bedriften som utfører dette må være FG760 sertifisert, og inneha sentral godkjenning. Med vår kunnskap kan vi sammen finne frem til det beste systemet og løsninger for ditt behov. Det finnes flere muligheter innen branndeteksjon, hvilket brannvarslingsanlegg du trenger må vurderes ut ifra miljøet anlegget skal installeres i. Elmo kan prosjektere, installere og idriftsette riktig anlegg for ditt bygg iht. myndighetenes krav. Våre dyktige teknikere er FG sertifisert og sørger for at ditt brannvarslingsanlegg blir montert på riktig måte slik at både menneskelige og materielle verdier er sikret forsvarlig og etter alle forskrifter.

Kontroll

Våre Teknikere er også sertifisert for å utføre kontroll av anlegg. Myndighetene krever i EN3960:2019 at dette blir utført og dokumentert årlig.

Sikkerhet

Elektroniske sikkerhetssystemer omfattes av adgangskontroll, innbruddsalarm, TV-overvåking og brannvarsling. Ofte er de fire nevnte elementene integrert via en felles programvare til et helhetlig sikkerhetssystem bygd opp som en server- og klientapplikasjon med én felles database. Sikkerheten i systemets programvare ivaretas ved at leverandører av operativsystemer tester og sertifiserer programvaren til sikkerhetssystemet og databasesystemet. Nettverksmessig sikres informasjonsflyten i applikasjonen på samme måte som andre IKT-systemer ved hjelp av pålogging med brukernavn og passord, tildelingskriterier, sertifikater, kryptering og brannmurer.

Ta kontakt

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon.

Kontakt oss

Sertifikater